ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

30 ตุลาคม 2556
สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับเอเชียแปซิฟิค

สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภคระดับเอเชียแปซิฟิค เพื่อการสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ส่งออกอาหารและเครื่องดื่มที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark


ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานสัมมนา “Food and Beverage Export in Asia-Pacific” ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค การจับจ่ายอาหารและร้านค้าที่นิยมของประชาชนในแต่ละประเทศ จำนวน 15 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ สมาคมวิน/แกลลอป อินเตอร์เนชั่นแนล (Win/Gallup International Association: GIA) และ บริษัท อินโฟเสิร์ช จำกัด โดยมีสมาชิกไทยแลนด์ ทรัสต์ มาร์ก และผู้ส่งออกเข้าร่วมการสัมมนาอย่างคับคั่งเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องซาลอน เอ (Salon A) ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ กำหนดการ13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียนและรับประทานอาหารว่าง


14.00 - 14.15 น. พิธีเปิดการสัมมนา


14.15 - 16.15 น. สัมมนาพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสร้างแบรนด์และเพิ่มมูลค่าสินค้าหัวข้อ "Food and Beverage Export in Asia-Pacific"


เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องพฤติกรรมการบริโภค การจับจ่าย อาหารและร้านค้าที่นิยมของประชาชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114