ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

31 ตุลาคม 2559
พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ประจำปี 2559

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการไทยทุกท่านที่เป็นหนึ่งในตัวแทนของ Thailand Heart Made Nation เพราะคุณภาพสินค้าและบริการของไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเพราะเราใช้ใจ ตั้งใจ ใส่ใจส่งมอบคุณภาพแบบไทยไปสู่คนทั้งโลก เพราะเราคือ #Weareheartmaker #Thailandheartmadenation


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114