ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

2 กันยายน 2559
Asia Design and Innovation Conference 2016 16.09.16 • QSNCC, BANGKOK

เตรียมพิชิตสมรภูมิการค้าแห่งโลกอนาคต พร้อมแสวงหาแรงบันดาลใจ และแนวทางใหม่ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม อันจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ


รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม (คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง)


จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

THAILANDINNODESIGN.COM 


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114