ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

12 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม TTM TRAINING SERIES 4

จากที่สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ได้มีการรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรม Thailand Trust Mask Training Series รุ่นที่ 4 หัวข้อ Power UP : The Spirit of Thai Enterprise โดยเป็นกิจกรรมสัมมนาแบบฝึกอบรมเชิงลึกประมาณ 5 - 6 วัน ให้กับผู้ได้รับตราสัญลักษณ์ TTM  ซึ่งได้มีการพิจารณาผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรมจำนวน 20 บริษัทตามรายละเอียดด้านล่างนี้


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมอบรม  TTM TRAINING SERIES 4 คลิกที่นี่


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114