ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

28 มกราคม 2559
Brand Power Created by Package Design

จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ โรงแรมบางกอก ชฎา โดยการบรรยายจากวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ MR.FUMI SASADA และ MS.NOPNEEYA RUGSASOOK

จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์ไฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) กลุ่มสหพัฒน์พิบูลย์ และ J-Will Internationnal


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114