ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

28 สิงหาคม 2558
Asia Design and Innovation Conference 2015

นวัตกรรมในโลกไรŒพรมแดน
กรมส่งเสริมการคาระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ขอเชิญท่านร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความรู้กับนักคิด นักออกแบบผลิตภัณฑ์  นักการตลาดและโฆษณา และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ จากองค์กรชั้นนำระดับโลก ที่มีผลงานการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการดำเนินธุรกิจที่สอดรับกับการใช้ชีวิตในสังคมยุคใหม่ ทรงอิทธิพลและมีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางและสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผู้บริโภคและสังคมในระดับโลก การประชุมนานาชาติ
Asia Design and Innovation Conference 2015 ส่วนหนึ่งของงาน Thailand Innovation and Design Expo 2015 (T.I.D.E. 2015) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.30-18.00 .

และวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 09.30-12.00 . ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด Beyond Borders : Innovative Ideas for Global Impact ค้นพบแนวทางการสร้างสรรค์ธุรกิจ และพัฒนานวัตกรรม โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากองค์กรชั้นนำระดับโลก ได้แก่ สุธีรพันธุ สักรวัตร ผู้ก่อตั้ง Six Degrees of Communication, Satoshi Nakagawa ผู้ก่อตั้ง Tripod Design, Ali Shabaz หัวหน้าฝ่ายสร้างสรรค์  Grey Group Asia Pacific, Rem D. Koolhaas ผู้อำนวยการด้านความคิดสร้างสรรค์และผู้ร่วมก่อตั้ง United Nude, Markus Diebell และ Joe Tan ผู้ร่วมก่อตั้ง Moreless

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม สำรองที่นั่งได้ที่ (คลิกที่นี่)


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114