ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

28 สิงหาคม 2558
เชิญร่วมงาน THAILAND BRANDING CONFERENCE 2015

การแข่งขันในโลกธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องคาดการณ์อนาคต และมีการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอ  แบรนด์เปรียบได้กับสิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดนิ่ง มีการผันแปลงอย่างต่อเนื่อง
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตรกรรมเพื่อการค้า ขอเชิญท่านร่วมค้นหาศักยภาพและพัฒนาตนเอง เปิดโลกทัศน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อการบริหารการจัดการด้านการสร้างแบรนด์ สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ โอกาสในการร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับนักการตลาด นักโฆษณา นักวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างแบรนด์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในรูปแบบใหม่ ในกิจกรรม
THAILAND BRANDING CONFERENCE 2015 ส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้า Thailand Innovation and Design Expo 2015 (T.I.D.E. 2015) จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.30- 16.30 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่‹งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม!
สำรองที่นั่งภายในวันจันทรที่ 14 กันยายน 2558
Online/ออนไลน: thailandinnodesign.com
Fax/โทรสาร: 0 2513 8727  E-mail/อีเมล: thailandbranding2015@gmail.com
Information/สอบถามรายละเอียด: 0 2513 8545

สามารถดาวน์โหลด แบบตอบรับและรายละเอียดงาน THAILAND BRANDING CONFERENCE 2015  (คลิกที่นี่)


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114