ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

18 สิงหาคม 2558
เสวนาด้านการสร้างแบรนด์ “Thailand Trust Mark : Branding for the Future”

          ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา จัดงานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) โดยกำหนดจัดเสวนาด้านการสร้างแบรนด์ในหัวข้อ “Thailand Trust Mark : Branding for the Future” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านการสร้างแบรนด์กับวิทยากรจากองค์กรชั้นนำ อาทิ สินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้านแบรนด์ “Qualy” ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง แบรนด์ “Wel-B” และผลิกภัณฑ์โฮมสปา แบรนด์ “สบายอารมณ์” เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการสร้างแบรนด์ สร้างแรงบันดาลใจและสร้างให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างแบรนด์เพื่อให้ธุรกิจเกิดความยั่งยืน กำหนดการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

          ในการนี้ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ และผู้สนใจ เข้าร่วมเสวนา “Thailand Trust Mark : Branding for the Future” ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.ณ ห้องลีลาวดี 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปิดรับสมัครเมื่อที่นั่งเต็ม หากท่านสนใจเข้าร่วมกิจกรรม โปรดส่งแบบรับกลับมาทาง E-mail : ttmditp@gmail.com ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2558
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ น.ส. ประอรนุช ประนุช หรือน.ส.ไพลิน ทันฑกรณ์ สถาบันส่งเสริมการออกแบบฯ
โทรศัพท์
02 5078273-4 โทรสาร 02 5474235-7
ในวันและเวลาราชการ
สามารถดาวน์โหลด แบบตอบรับการเสวนาด้านการสร้างแบรนด์ในหัวข้อ “Thailand Trust Mark : Branding for the Future”  (คลิกที่นี่)
ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114