ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

22 มิถุนายน 2558
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยมั่นใจตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark โชว์ศักยภาพในงาน THAIFEX 2015

กรุงเทพฯ : กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทัพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์  Thailand Trust Mark (TTM) ร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในงานแสดงสินค้ากลุ่มอาหารระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่  THAIFEX World of Food Asia 2015 (THAIFEX 2015) เพื่อเสริมศักยภาพการเจรจาธุรกิจพร้อมเปิดโอกาสตลาดการค้าใหม่

             นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมส่งออกอาหารของไทยมีอัตราการเติบโตที่ดี เพราะไทยเป็นแหล่งผลิตอาหารแหล่งใหญ่จนได้รับการขนานนามและยอมรับให้เป็น ครัวของโลก ซึ่งถือเป็นความได้เปรียบด้านการแข่งขันอย่างหนึ่ง และอีกหนึ่งความได้เปรียบที่สำคัญ คือ การได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) ของสินค้าและบริการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารของไทย ซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าวนับเป็นเครื่องหมายบ่งชี้สำคัญในด้านคุณภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าและบริการของไทยในตลาดโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเปิดโอกาสทางการตลาดที่แข็งแกร่งให้แก่ผู้ผลิตและเพิ่มความเชื่อมั่นในการใช้สินค้าไทยให้กับผู้บริโภคทั่วโลก เนื่องจากสินค้าที่ได้รับการติดตราสัญลักษณ์ TTM ถือได้ว่าเป็นสินค้าและบริการที่ได้รับการเลือกสรรว่าเป็นสินค้าชั้นเยี่ยมจากประเทศไทย มีมาตรฐานการผลิตที่เชื่อถือได้ อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการมองหาตราสัญลักษณ์ TTM ในกลุ่มผู้บริโภค ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย แต่ไปไกลถึงทั่วโลก โดยในปัจจุบันการติดตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ TTM นอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแล้ว ยังครอบคลุมถึง กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์  กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไป และธุรกิจด้านบริการ รวมเป็น 6 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมีบริษัทที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark ถึงปัจจุบันแล้วรวมจำนวน 644 ราย แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM) แล้วจำนวน 223 ราย อาทิ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด (น้ำมันพืชกุ๊ก) บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด (น้ำพริกแม่ประนอม) บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด (น้ำพริกเผา น้ำจิ้มสุกี้ น้ำจิ้มไก่ ซอสปรุงรส พันท้าย      นรสิงห์) บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด (กะทิชาวเกาะ เครื่องแกงตรารอยไทย)  บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด (ผงปรุงรสตราโลโบ) บริษัท มอนตี้แอนด์ท็อทโก้ จำกัด (ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวไทยชอยส์) เป็นต้น

             สำหรับกิจกรรมสำคัญที่เพิ่งผ่านไปล่าสุด คือ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มีการจัดคูหาประชาสัมพันธ์เพื่อแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งจัดแสดงสินค้าอาหารของผู้ประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark หรือ TTM ในงาน THAIFEX World of Food Asia 2015 (THAIFEX 2015) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับ เพื่อ

็น็H

เสริมศักยภาพการเจรจาธุรกิจ เปิดโอกาสตลาดการค้าใหม่ สร้างความเชื่อมั่นให้คู่ค้าไว้วางใจในคุณภาพมาตรฐานการผลิตของไทย รวมทั้งช่วยยกระดับภาพลักษณ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการจากไทยไปพร้อมกัน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพและความแข็งแกร่งของสินค้าและบริการจากไทยที่จะสามารถก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกในอนาคตได้อย่างแน่นอน นางนันทวัลย์ กล่าวสรุป

 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการทั้ง 6 กลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น สมัครเข้ารับตราสัญลักษณ์ Thailand Trust Mark (TTM)  ซึ่งสามารถลงทะเบียนสมัครครั้งที่ 3 ประจำปี 2558 ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน – 15 กันยายน 2558 โดยผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thailandtrustmark.com  หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1169 หรือโทร. 02-507-8273            

 


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114