ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

31 มีนาคม 2558
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร TTM ประจำปี 2557

วันที่ 22 ตุลาคม 2557 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานในการมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" พร้อมทั้ง กล่าวว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบประกาศนียบัตร ตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" หรือ TTM ให้กับ 169 บริษัท ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ โดยสินค้าที่ได้รับตรา TTM จะต้องผลิตโดยบริษัท ที่มีความพร้อมด้านคุณภาพและมาตรฐานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม รวมถึงสวัสดิภาพแรงงานที่ดี ซึ่งในปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 598 บริษัท จากผู้สมัครกว่า 800 ราย (นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2555) ซึ่งตราสัญลักษณ์ดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมีมาตรฐานและคุณภาพทางด้านสินค้าและบริการ สามารถเชื่อถือได้ในระดับสากลและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก ถือเป็นยุทธศาสตร์ ทางด้านการขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการของไทยมากขึ้น


ทั้งนี้ สำหรับการมอบตราสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" ในวันนี้ เป็นการมอบให้กับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับตรา TTM ประจำปี 2557 จำนวน 169 บริษัท แบ่งออกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร 60 ราย กลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 47 ราย กลุ่มอุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 17 ราย กลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น 20 ราย กลุ่มสินค้าทั่วไป 23 ราย และธุรกิจบริการ 2 ราย


สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ จะเข้าร่วมโครงการสัญลักษณ์ "Thailand Trust Mark" สามารถติดต่อได้ที่ สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2507 8273-4


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114