ข่าวสารและกิจกรรม
กลับ

18 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมเสริมทักษะและเพิ่มสมรรถนะในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม TTM SUSTAINABLE DAY ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างตราสัญลักษณ์ THAILAND TRUST MARK ปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (AUDITORIUM) ชั้น 1สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการดำเนินการด้าน CSR แบบเจาะลึก ในด้านการบริหารจัดการ ด้านแรงงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจอย่างแท้จริง


สมัครด่วน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม


รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่  


ก่อนหน้า  
  ถัดไป
Applying TTM Information
Contact : 02-507-8273

Online Registration
Contact : 087-700-0114